Spedycja

Odpady (BDO)

Odpady (BDO)

Transport jest kluczowym elementem zarządzania odpadami, obejmuje przemieszczanie różnorodnych materiałów z miejsca ich powstania do instalacji przetwarzania lub składowania. Bezpieczne przemieszczanie odpadów wymaga zastosowania kontenerów i środków transportu, zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Monitorowanie i kontrola transportu odpadów są istotne dla minimalizacji ich wpływu na środowisko oraz zapewnienia przestrzegania przepisów prawa.