Spedycja

Towary neutralne

Towary o charakterze neutralnym

Transport towarów o charakterze neutralnym odbywa się bez wyjątkowych obostrzeń zaś ładunek nie podlega działaniu czynników zewnętrznych. Stosuje się standardowe procedury logistyczne, minimalizując ryzyko ekspozycji na czynniki mogące wpływać negatywnie na ładunek. Transportowane artykuły mogą być bezproblemowo łączone z innymi typami towaru.